top of page

Privacy Statement

PRIVACYVERKLARING VAN SKIN STUDIO ZEELAND

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Skin Studio Zeeland verwerkt van zijn/haar klanten.

Indien je klant wordt van Skin Studio Zeeland ,of om een andere reden persoonsgegevens aan Skin Studio Zeeland verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Skin Studio Zeeland, Proeftuin 31, 4475 AW Wilhelminadorp, 0113 - 348595, KvK nummer 69984379
De salon is bereikbaar via: info@skinstudiozeeland.nl / 0113 - 348595

2. Welke gegevens verwerkt Skin Studio Zeeland en voor welk doel
2.1       De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
                        a) voor- en achternaam, geboortedatum
                        b) adresgegevens eventueel postadres
                        c) telefoonnummer,  e-mailadres,

d) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier

e) Voor – en na foto’s

2.2       Skin Studio Zeeland verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Skin Studio Zeeland;
c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.

d) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, nagels of wimpers worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.

 

E-mail berichtgeving:

Skin Studio Zeeland gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Skin Studio Zeeland. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk, u dient dit via de e-mail door te geven.

 

3. Bewaartermijnen

Skin Studio Zeeland verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Skin Studio Zeeland passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Skin Studio Zeeland gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de eigenaresse van Skin Studio Zeeland kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Skin Studio Zeeland zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop Skin Studio Zeeland je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van  Skin Studio Zeeland via: info@skinstudiozeeland.nl / 0113 - 348595  

 

6. Wijzigingen

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig naar de Privacy Verklaring kijken.

bottom of page